Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2017

marthape
21:59
8691 fd1f
Reposted fromkuczy kuczy viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
marthape
21:57
6141 6899 500
"Ości" 20

February 24 2017

marthape
11:17
marthape
11:16
9614 e6d8
marthape
11:13
8890 f229 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viamefir mefir

July 10 2015

marthape
16:56
7561 d078 500
Reposted fromdauser dauser viaplotkara plotkara
marthape
16:56
5238 8fd3
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
marthape
16:55
marthape
16:51
marthape
16:51
8879 405e 500
Reposted frommonikawolna monikawolna viakoloryzacja koloryzacja
marthape
16:50
6038 76b6 500
Reposted fromtutaj tutaj viakoloryzacja koloryzacja
marthape
16:50
8210 5a9c
Reposted fromlittlefool littlefool viakoloryzacja koloryzacja
marthape
14:34
Don't let people with small minds tell you that your dreams are too big.
— DMX
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 06 2015

marthape
19:32
marthape
19:31
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek

July 02 2015

marthape
21:35
3462 c46c 500
Reposted fromretaliate retaliate viawrazliwa wrazliwa
marthape
21:33
5786 e445 500
Reposted fromlajcaj lajcaj viawrazliwa wrazliwa
marthape
21:17
9162 46c9
Reposted fromtaSowa taSowa viawrazliwa wrazliwa
marthape
20:22
Przestaliśmy oszukiwać, że stać nas na ten weekend w Sopocie. Nie stać, nie ma co ukrywać, bo większości znajomych też nie stać. Ale jedziemy, bo co nam zostało? Alternatywa w postaci marnego, zrównoważonego życia z dziennym budżetem 30zł? Pierdolić takie życie. Widzimy jak żyje Berlin, Barcelona, i pierdolimy wybory, polityków, wszystkich, na czele z tymi którzy chcą Budapeszt w Warszawie – chcemy Berlina. Mentalnie w nim już jesteśmy, materialnie – prawdopodobnie jeszcze długo nie będziemy, ale to nie jest istotne. Carpe, kurwa, diem, dziwko.
— "Młody człowiek i może", Rafał Sobierajski Blog, 28.06.15
Reposted from1923 1923 viapl pl
marthape
20:20
4622 508d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl